Spolupracujeme:

Významní partneři a dodavatelé

erilensSpolečnost ERILENS s.r.o., která je výhradním distributorem kolejnicového systému Roomer.

 

nobilis

Společnost Nobilis Tilia s.r.o. vytváří s pokorou k přírodním procesům jedinečné přírodní produkty k rozvíjení harmonie a krásy.

 

Spolupráce s odborníky a odbornými pracovišti:

 • Nautis, z.ú.
 • Institut bazální stimulace podle prof. dr. Fröhlicha, s. r. o.
 • Když pes pomáhá žít – Canisterapie Stránský
 • Zřetel, s.r.o.
 • Speciálně pedagogické centrum v Karlových Varech
 • Speciálně pedagogické centrum v Sokolově
 • Speciálně pedagogické centrum pro neslyšící v Plzni
 • Střední pedagogická škola v Karlových Varech
 • Centrum augmentativní a alternativní komunikace v Praze
 • Logopedie - Mgr. Andrea Mazancová, Mgr. Dominika Kaňková
 • Pegas Děpoltovice - jízdy na koních

Spolupráce s institucemi města Chodova:

 • Městský úřad Chodov
 • Dům dětí a mládeže Bludiště
 • Základní a speciální školy v Chodově
 • Základní umělecká škola
 • Mateřské školy
 • Klub seniorů
 • Městská galerie
 • Městská knihovna a Infocentrum
 • Pečovatelská služba

Spolupráce s dalšími institucemi:

 • Karlovarský kraj
 • Krajská knihovna Karlovy Vary
 • Magistrát města Karlovy Vary
 • Městský úřad Cheb
 • Městský úřad Nová Role
 • Obecní úřad Staré Sedlo
 • Obecní úřad Mírová
 • Městský úřad Ostrov
 • Městská knihovna Ostrov
 • Městský úřad Sokolov
 • Městská knihovna Sokolov
 • Dům dětí a mládeže Sokolov
 • Městský úřad Kraslice

Spolupráce s neziskovými organizacemi:

 • Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR z.s.
 • Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR z.s.
 • Farní charita Karlovy Vary
 • Raná péče Krůček Cheb, p.o.
 • Dolmen, o.p.s. Agentura pro chráněné bydlení
 • Domov pro osoby se zdravotním postižením Sokolík, p.o.
 • Chráněné bydlení Sokolov z.s.
 • Občanské sdružení Aragonit z.s.
 • Občanské sdružení Dětská radost z.s.
 • Bazalsnuz Ostrava o.s.
 • spolek Autistik z.s.
 • 3lobit o.z.
 • Centrum pro dítě a rodinu Valika z.s.
 • Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o.p.s.,
 • Tyfloservis, o.p.s., Karlovy Vary
 • Tyflocentrum Karlovy Vary, o.p.s.