Kalendář akcí

Akce plánované v roce 2019

Datum Místo konání Popis
každý 2. čtvrtek v měsíci KV Aréna plavání klientů STD Chodov
každé sudé úterý Fitness Ural Sokolov cvičení pro STD Sokolov
17. 9. stacionář Chodov Canisterapie
17. 9. kino Sokolov Film „Hodinářův učeň" pro STD Sokolov
20. 9. stacionář Chodov Posezení s psycholožkou pro rodiče
21. 9. Stříbrná Srdce slabším – charitativní akce pro Mateřídoušku
24. 9. kino Chodov Film „Psí domov" pro STD Chodov
24. 9. stacionář Chodov Aromaterapie pro rodiče – úvodní setkání
24. 9. STD Sokolov Workshop „Divadelní dílna" pro STD Sokolov
26. 9. stacionář Sokolov Canisterapie
28. 9. Tirschenreuth, SRN Hudební workshop pro STD Sokolov

 

Již uskutečněné akce v roce 2019

Datum Místo konání Popis
14. 9. všechny služby Školení pro zaměstnance – kreativní tvorba
13. 9. stacionář Sokolov Muzikoterapie
12. 9. KV Aréna Plavání pro stacionář Chodov
7. 9. Sokolov Prodejní stánek na Hornické pouti pro STD Sokolov
6. 9. Hotel Thermal v K. Varech Svět tančí – hudební a taneční vystoupení pro stacionář Chodov
5. 9. stacionář Chodov Canisterapie
3. 9. stacionář Sokolov Dopoledne v knihovně
16. 8. stacionář Sokolov Canisterapie
8. 8. stacionář Chodov Canisterapie
16. 7. stacionář Sokolov Canisterapie
11. 7. stacionář Chodov Canisterapie
29. 6. Dolní Rychnov Prodejní stánek pro obě STD
28. 6. stacionář Chodov Arteterapie pro rodiče s Mgr. Havlíčkovou
28. 6. Restaurace Harmonie Chodov Závěrečné posezení pro stacionář a STD Chodov
25. 6. Irchenrieth, SRN Návštěva speciálního centra pro obě STD
22. 6. Chodov Nohejbalový turnaj dvojic „O pohár města Chodova" - charitativní akce pro Mateřídoušku
21. 6. Chodov Den pro sociální služby, prodejní stánek a vystoupení pro obě STD
18. 6. stacionář Sokolov Canisterapie
17.-22. 6. Boží Dar Rekondiční poby pro stacionář Chodov
14. 6. stacionář Sokolov Muzikoterapie s panem Havlíčkem
14.-15. 6. atletický stadion Chodov Maxištafeta - charitativní akce pro Mateřídoušku
13. 6. Děpoltovice Agroturistika (jízdy na koních, rybolov, turistika, opékání buřtů) pro STD Sokolov
12. 6. Děpoltovice Jízdy na koních pro stacionář Chodov
12. 6. Rolava, K. Vary Den pro sociální služby, prodejní stánek pro obě STD
11. 6. stacionář Chodov Canisterapie
11. 6. MDK Sokolov Představení „O pejskovi a kočičce" pro stacionář Sokolov
10. 6. Chodov EVVO přírodní zahrada „Minibotanická zahrada" pro STD Chodov
8. 6.   Školení pro zaměstnance „Poruchy autistického spektra"
5. 6. oba stacionáře Zvířata ve stacionářích
4. 6. Sokolov Návštěva knihovny pro stacionář Sokolov
31. 5. stacionář Sokolov Muzikoterapie
31. 5. stacionář Sokolov Canisterapie
31. 5. DDM Chodov Sportovní den pro stacionář a STD Chodov
30. 5. stacionář Chodov Loutky ve stacionáři
29. 5. stacionář Chodov Den s řezbářem „Noemova archa"
28. 5. stacionář Chodov Canisterapie
28. 5. knihovna Chodov Beseda „Co vyprávějí souhvězdí" pro klub stacionáře a STD Chodov
28. 5. Sokolov Divadelní představení „Podivný případ se psem" pro STD Sokolov
27.-30. 5. Boučí Ozdravný pobyt pro STD Sokolov
24. 5. stacionář Sokolov Besídka ke Dni matek
24. 5. knihovna Chodov Beseda „Bylo, nebylo" pro stacionář Chodov
23. 5. Chodov Výchovný koncert ZUŠ pro stacionář Chodov
22. 5. stacionář Chodov Besídka ke Dni matek pro rodiče
21. 5. Sokolov Film „Teroristka" pro STD Sokolov
20. a 21. 5. stacionář Chodov Besídka ke Dni matek pro hosty a STD Sokolov
18. 5. Boučí Akce „Den dětí a koní" pro STD Sokolov
16. 5. stacionář Chodov Canisterapie polohování
16. 5. Vintířov Bowling pro STD Chodov
15. 5. K. Vary Výlet „Poznáváme Karlovy Vary" pro STD Sokolov
15. 5. stacionář Sokolov Canisterapie
14. 5. Plzeň Výlet do pivovaru pro stacionář Chodov
14. 5. Sokolov Beseda v knihovně na téma „Jaro" pro stacionář Sokolov
13. 5. STD Sokolov Praktická maturita
11. 5. Nová Role Charitativní koncert pro Mateřídoušku na koupališti
10. 5. stacionář Sokolov Muzikoterapie
10. 5. Chodov Arteterapie pro rodiče s Mgr. Havlíčkovou
9. 5. KV Aréna Plavání pro stacionář a STD Chodov
2. 5. Sokolov Divadelní představení „O hrochovi" pro stacionář Chodov
30. 4. Nejdek Solná jeskyně pro STD Chodov
30. 4. Sokolov Čarodějnice a opékání vuřtů pro STD Sokolov
29. 4. stacionář Chodov Canisterapie
27. 4. Sokolov Jarní jarmark radosti - prodejní stánek + malování obličejů a lití mýdel pro STD Sokolov
26. 4. krajská knihovna K. Vary Návštěva výstavy „Háčkovaný svět" pro STD Chodov
26. 4. STD Sokolov Povídání o canisterapii
25. 4. knihovna Chodov Beseda „Čarodějnice" pro stacionář Chodov
23. 4. Sokolov Film „Lovení" pro STD Sokolov
18. 4. Český rozhlas Ředitelka Denního centra Věra Bráborcová hostem v živém vysílání
17. 4. stacionář Chodov Zpívání pro seniorky z Nové Role (klub Seniorita)
17. 4. stacionář Chodov Canisterapie
16. 4. KASS Chodov Naučný koncert „Moderní populární hudba od konce století" pro STD Chodov
12. 4. KASS Chodov Divadelní představení „Kterak drak Yvar ke štěstí přišel" pro stacionář Chodov
12. 4. stacionář Chodov Posezení s psycholožkou Mgr. Havlíčkovou pro rodiče
11. 4. KV Aréna Plavání v bazénu pro stacionář a STD Chodov
9. 4. stacionář Sokolov Canisterapie
8. 4. STD Chodov Praktická maturita studentek střední pedagogické školy
6. 4.   Školení „Porucha autistického spektra" pro zaměstnance stacionářů
5. 4. Chodov Velikonoční stánek STD Chodov na Staroměstském náměstí, prodejní akce pro veřejnost
1. 4. Praha Matějská pouť pro STD Chodov a Sokolov
28. 3. knihovna Chodov Beseda „Řemeslo má zlaté dno" pro 2. skupinu stacionáře Chodov
28. 3. stacionář Sokolov Loutkové představení
26. 3. Nejdek Solná jeskyně pro klub stacionáře Chodov
22. 3. stacionář Chodov Canisterapie
21. 3. KASS Chodov Divadelní představení „Fenomén Čapek" pro STD Chodov
20. 3. stacionář Sokolov Společné dopoledne pro oba stacionáře (i pro vozíčkáře)
20. 3. stacionář Sokolov Školení pro zaměstnance na téma „Rodinné klima"
19. 3. STD Chodov Návštěva klientů ze SRN, společný program
19. 3. KASS Chodov Divadlo „Devatero pohádek" pro stacionář Chodov
18. 3. Nejdek Solná jeskyně pro 1. skupinu stacionáře Chodov (i pro vozíčkáře)
16. 3. Grandhotel Ambassador K. Vary Ples Harmonie pro všechny služby
15. 3. stacionář Chodov Arteterapie s Mgr. Havlíčkovou pro rodiče
14. 3. stacionář Chodov Canisterapie polohování
14. 3. KV Aréna Plavání pro stacionář a STD Chodov
13. 3. stacionář Chodov Řezbářský den „Noemova archa"
12. 3. knihovna Chodov Beseda „Řemeslo má zlaté dno" pro klub stacionáře
4. 3. Nejdek Solná jeskyně pro 2. skupinu stacionáře Chodov (i pro vozíčkáře)
28. 2. knihovna Chodov Beseda „Putování s Malým princem" pro stacionář Chodov
27. 2. Chodov Karneval pro stacionář a STD Chodov
25. 2. stacionář Chodov Canisterapie polohování
16. 2.   Školení „Individuální plánování" pro všechny zaměstnance
15. 2. KASS Chodov Koncert „Rocková krabička" pro stacionář Chodov
14. 2. stacionář Sokolov Canisterapie
13. 2. stacionář Chodov Divadlo Letadlo a hra „Zima"
12. 2. knihovna Chodov Beseda „Masopust" pro klub stacionáře Chodov
9. 2. stacionář Školení snoezelen pro zaměstnance stacionářů
8. 2. stacionář Chodov Arteterapie pro rodiče s Mgr. Havlíčkovou
7. 2. knihovna Chodov Beseda „Masopust" pro stacionář Chodov
31. 1. stacionář Chodov Loutkové divadlo
24. 1. stacionář Chodov Canisterapie
17. 1. KASS Chodov Divadelní představení „Pyšná princezna" pro stacionář Chodov
15. 1. KASS Chodov Novoroční koncert Bohemia Voice pro Mateřídoušku
12. 1.   Preterapie, víkendové školení pro zaměstnance stacionářů
11. 1. stacionář Chodov Canisterapie
11. 1. stacionář Chodov Arteterapie s Mgr. Havlíčkovou pro rodiče
8. 1. kino Sokolov Film „Čertí brko" pro STD Sokolov
8. 1. stacionář Chodov Zpívání pro MŠ
7. 1. Sokolov STD Sokolov se účastní Tříkrálové sbírky

 

Akce uskutečněné v minulých letech

Přehled všech akcí uskutečněných v roce 2018 najdete ZDE, v roce 2017 ZDE a v roce 2016 ZDE.